EXCEL TIPS (60 en er volgen meer)
Wat is in hemelsnaam #############? (Excel)
Je hebt een formule foutloos ingetikt in Excel. Je voert de data in en wacht gespannen op de uitkomst en je ziet ######### of een equivalent in engelse ponden. Dat komt waarschijnlijk omdat de uitkomst van je berekening te groot is om in de desbetreffende cel te passen. Geen probleem. Dubbelklik op de rechterhoek van de 'header' van de kolom waarin de formule staat en Excel zorgt ervoor dat die kolom zo breed wordt dat de uitkomst van je arbeid erin past.

Alles sluiten
Je hebt een aantal mappen (Excel) of documenten (Word) open staan en je wilt ophouden met je werkzaamheden. Druk dan <Shift> in en kies, terwijl je <Shift> ingedrukt houdt, voor 'Bestand'. In het afrolmenu is de optie 'Sluiten' nu vervangen door 'Alles sluiten'. Als je hierop klikt worden alle bestanden nu gesloten. Deze handelingen worden alleen onderbroken om je te vragen of wijzigingen al dan niet moeten worden opgeslagen. Op analoge wijze kan je ook kiezen voor 'Alles opslaan'.

Een programma in een geminimaliseerd venster sluiten
Om een programma in een geminimaliseerd venster te sluiten hoef je het venster niet groter te maken. Klik met de rechtermuisknop op het programmasymbool in de taakbalk en kies 'Sluiten' uit het contextmenu.

Een stukje van een werkblad printen
Als je slechts een gedeelte van een werkblad wilt printen, moet je eerst het bewuste gedeelte selecteren. Vervolgens kies je voor 'Bestand | Afdrukbereik | Afdrukbereik bepalen'. Print nu het geselecteerde gedeelte van je werkblad. Daarna verdient het aanbeveling om via 'Afdrukbereik | Afdrukbereik wissen' de oude instelling -het gehele werkblad- weer te herstellen zodat je een volgende keer bij het printen niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

De macht van Excel
Excel heeft twee methoden voor machtsverheffing in de aanbieding. Kijk en vergelijk: je wilt weten hoeveel 22 tot de derde macht is. Dan kan je de formule =22^ hanteren die (uiteraard) dezelfde uitkomst biedt als de formule =MACHT(22;), namelijk 0.

Geef Excel een 0
Als je in Excel een getal invoert dat begint met een 0 laat Excel dat cijfer automatisch weg. Dat is vervelend als je bijvoorbeeld het kengetal van een telefoonnummer of een buitenlandse postcode wilt opnemen in een bepaalde cel. De oplossing is echter simpel: typ een apostrof ( ' ) voor de 0 en Excel 'denkt' dat het om tekst gaat. Je kunt een kengetal ook tussen haakjes zetten.

Kengetallen
Kengetallen en telefoonnummers in Excel: het is veel handiger, vooral als je een rijtje telefoonnummers hebt, om via opmaak/celeigenschappen/getal/speciaal/telefoonnummer te kiezen. Ook andere soorten nummers, zoals een sofi-nummer of een gratis telefoonnummer kan je instellen.

Romeinse cijfers gebruiken - Excel
Rare jongens, die Romeinen: ze doneerden ons een alfabet om mee te schrijven en ze dachten dat we er ook nog eens mee zouden rekenen. We maken zo weinig gebruik van die mogelijkheid dat we vaak niet eens weten hoe bijvoorbeeld de Romeinse notatie van een jaartal eruit ziet. Excel biedt uitkomst. Typ in een cel =ROMEINS(1998;0) en druk op <Enter>. De 0 na de puntkomma betekent dat je hebt gekozen voor de klassieke stijl, derhalve presenteert Excel MCMXCVIII als antwoord. Voer je in plaats van de 0 een in dan wordt MLMVLIII het antwoord. Je kunt doorgaan tot een na de puntkomma, hetgeen MVMIII oplevert. Maar of een Romein uit het jaar I dat zou herkennen wagen we te betwijfelen.

Functies via een shortcut sneller invoegen.
Werk je vaak met functies, dan is het een tijdrovend werkje om die via 'Invoegen | Functie' op te roepen. Met de toetsencombinatie <Shift> + <F3> duik je onmiddellijk het dialoogvenster van de 'Functie-assistenten' in.

Commentaar op celinhoud.
Als je commentaar op de inhoud van een cel wilt vastleggen selecteer je die cel en kies je "Invoegen | Opmerking'. Er komt nu een tekstvenstertje te voorschijn waarin je je belangrijke opmerkingen kwijt kunt. Sluit je tekst af met <Enter>. Aan het kleine rode driehoekje in de rechterbovenhoek van de cel zie je nu dat er commentaar ten aanzien van die cel is. Als je de kruisvormige aanwijzer op de cel zet zie je het commentaar op een 'plakpapiertje'. Via 'Beeld | Opmerkingen' kan je onder andere de opmerkingen redigeren, verwijderen en zelfs via e-mail verzenden. Door opnieuw Beeld | Opmerkingen in te drukken verdwijnt de opmerking. Daarna nog even het werkbalkje Redigeren weghalen.

Dezelfde waarde in verschillende cellen invoeren.
Als je in een Excel werkblad een aantal cellen met dezelfde waarde wilt vullen, moet je eerst deze cellen selecteren. Vervolgens voer je het getal of de tekst in en druk je op toetscombinatie <Ctrl+Enter> . Alle gemarkeerde cellen worden nu gevuld met dezelfde data.

Celeigenschappen instellen.
Als je snel de eigenschappen ven een enkele cel wilt instellen, selecteer je die cel en klik je met de rechtermuisknop. Er springt een menu tevoorschijn waaruit je 'Celeigenschappen' kiest. Vervolgens krijg je een dialoogvenster te zien met verschillende tabbladen. Hiermee kan je de cel opmaken, uitlijnen, het lettertype bepalen, kaderranden en eventueel achtergrondkleuren instellen en een beveiliging instellen. Maak je keuze(n) en bevestig die via 'OK'.

Tussen twee of meer documenten schakelen.
In vrijwel alle Windows -toepassingen is de toetsencombinatie [Ctrl]+[Tab] om tussen geopende documenten te switchen niet meer aanwezig. Maar in Excel werkt het nog. (of [Ctrl]+[F6])

Dubbel bewaren.
Als je zelf Excel gebruikt en je wisselt werkmappen uit met lieden die Excel 7.0 en gebruiken, kan het handig zijn je bestanden in "duo-formaat" op te slaan, zodat iedereen ze kan gebruiken. Als je hiertoe besluit wordt je werk opgeslagen in een enkel bestand dat beide formaten ondersteunt (Excel .0 en gebruiken hetzelfde formaat). Om een bestand in "duo-formaat" op te slaan kies je 'Bestand | Opslaan als' en als het dialoogvenster zich heeft geopend klik je op het venstertje 'Bestand opslaan als' om de lijst uit te rollen. Kies nu de optie 'Microsoft Excel & 7.0/-werkmap (*.xls)' en klik op 'Opslaan'.

Excel in Word of Powerpoint.
Je kunt (en gedeelte van) een Excel werkmap integraal opnemen in een Worddocument of Powerpoint slide. Selecteer het gewenste werkmapgedeelte of de hele map en kies voor 'Bestand | Kopiëren'. Via het klembord van Windows kan je vervolgens de zaak in het gewenste bestand plakken.

Maandagen op een rijtje.
Werk je bijvoorbeeld met weekroosters dan kan het handig zijn om alle maandagen in een bepaalde periode op een rijtje te zetten (uiteraard zijn andere dagen en roosterlengtes mogelijk). Excel helpt je daarbij. Typ de datum van de eerste maandag in. Voer vervolgens in een aangrenzende cel de datum van de volgende maandag in. Selecteer beide cellen en sleep het kleine aanwijzertje zoveel cellen als je maandagen wilt zien, voort. Nadat je hem op de gewenste plaats hebt losgelaten toont Excel je de opeenvolgende maandagen door middel van hun datum.

Vandaag moet morgen gisteren zijn.
Wie in Excel gebruik maakt van de functie 'Vandaag' zal merken dat de datum in de desbetreffende cel wijzigt als je je werkmap op een andere dag opent. Je kunt dit voorkomen door de huidige datum te fixeren. Selecteer de cel waar je de dag van vandaag wilt invoeren en typ [Ctrl]+[;], Ctrl en een puntkomma dus.

De maat van een rij aanpassen.
Het komt regelmatig voor dat je de maat voor een rij wat groter wil hebben, vooral als titels in een werkmap wilt invoeren. De maat van een rij aanpassen kan eenvoudig. Om een lege rij te vergroten, selecteer je die rij en kies je voor 'Opmaak | Rij | AutoAanpassen. Druk op 'OK'. Kies een fontmaat en de celhoogte zal zich automatisch aanpassen.

Als je de titels al klaar hebt hoef je bovenstaande exercitie niet uit te voeren. Selecteer/markeer gewoon de titel in de invoerbalk en kies een fontmaat (uit het fontmaatvenstertje). Excel past nu de maat van de rij automatisch aan aan de corpsgrootte van het font als het met <Enter> bevestigd wordt of op de Accepteerknop links van de invoerbalk wordt ingedrukt.

Sneller werken zonder automatisch berekenen.
Maak je een groot Excel-werkblad dan is het handig om de optie "Automatisch berekenen' uit te schakelen. Daardoor kan je snel doorwerken zonder steeds op de automatische berekening te hoeven wachten. Om de automatische (her)berekening uit te zetten kies je voor 'Extra/Opties' en vervolgens voor het tabblad 'Berekenen'. Selecteer nu 'Handmatig' en bevestig je keuze en het dialoogvenster verdwijnt. Om tijdens het werk een berekening uit te voeren drukje op [F9]. Vergeet niet om de automatische berekening weer aan te zetten als je klaar bent met je 'monsterproductie'.

Snel kopiëren.
Om de waarde (of tekst) uit de bovenstaande cel in de actieve cel te kopiëren druk je op [Ctrl]+[Shift]+["]. Om een formule uit de bovenstaande naar de actieve cel te kopiëren, kies je voor [Ctrl]+[']. In beide gevallen bevestig je via [Enter].

Bekijk het helemaal.
Lay-out is belangrijk als je een complex werkblad wilt ontwerpen. Maar het is moeilijk om je een beeld te vormen als je het hele ding niet in één keer kunt zien. Om een 'helikopter view' te krijgen kan je dit proberen: kies 'Beeld | Volledig scherm'. Vervolgens zet je koers naar het einde van je werkblad via [Ctlr]+[End]. Druk nu op [Ctrl]+[Shift]+[Home] om in achterwaartse richting het hele werkblad te selecteren. Kies nu 'Beeld | In- en uitzoomen | Aan selectie aanpassen'. Bevestig via 'OK en daar is het hele werkblad. Je zult waarschijnlijk niets kunnen lezen, maar je kunt bekijken hoe de lay-out eruit ziet.

Tekst in verschillende cellen samenvoegen.
Excel maakt het je mogelijk tekst in verschillende cellen samen te voegen. Dat is vooral handig bij koppen die over meerdere regels lopen. Kijk meer eens naar dit voorbeeld: Typ de volgende tekst in cel A1 en gebruik [Alt]+[Enter] om op een nieuwe regel te beginnen: Linda en Leo Loket Financieel maandoverzicht Selecteer nu de cellen A1 t/m D2 en kies 'Opmaak | Celeigenschappen'. Als het dialoogvenster zich heeft geopend klik je op het tabblad 'Uitlijning'. Vink het vakje 'Cellen samenvoegen' aan. De tekst staat nu schijnbaar in één cel, maar dat is niet zo. Je kunt de tekst wel als één geheel manipuleren: centreren, font en fontgrootte veranderen, kortom de standaardopmaak aanpassen.

Een achtergrond in Excel.
Voor speciale werkbladen, bijvoorbeeld in een presentatie, wil je misschien iets extra's doen. Zo kan je een achtergrond toevoegen. Een bedrijfslogo kan daarvoor zeer geschikt zijn. Kies 'Opmaak | Blad | Achtergrond'. Selecteer een plaatjesbestand uit het dialoogvenster. Bevestig via 'OK' teneinde de achtergrond in te voegen en het dialoogvenster te sluiten. Excel zal het plaatje (desnoods in veelvoud) op het hele werkblad plaatsen. Let op: als je een donker of een 'druk' plaatje gebruikt zal het moeilijk zijn om de inhoud van de cellen te lezen. Het beste achtergrondplaatje is bleek of van het zogeheten 'watermerktype'. Om de achtergrond weer te verwijderen kies je 'Opmaak | Blad | Achtergrond'. Nu selecteer je 'Achtergrond verwijderen'.

Goed verbonden.
Twee figuren die je hebt gemaakt met 'Autovormen' kan je met elkaar verbinden met een lijn. Klik opnieuw op 'Autovormen ' en selecteer 'Verbindingslijnen'. Kies de lijnvorm en beweeg je muis over één van de figuren. Als je in dat figuur blauwe puntjes tevoorschijn ziet komen druk je de muisknop in. Ga aldus naar het andere figuur. Als je daar de blauwe puntjes op ziet lichten laat je de muisknop los. Nu loopt er een lijn tussen de twee figuren. Verplaats je er één, dan zal de lijn volgen.

Getallen als tekst.
Als getallen als tekst in een werkblad wil gebruiken kan je een apostrof voor het getal plaatsen. Dit gaat goed als je slechts in een paar cellen getallen wil invoeren. Maar moet je veel getallen als tekst gebruiken is het veiliger om de cellen die je daarvoor gebruikt in tekstformaat te zetten zodat je je geen zorgen behoeft te maken over het vergeten van dat kleine tekentje. Selecteer de bewuste cellen en kies 'Opmaak | Celeigenschappen' en vervolgens 'Tekst' in het dialoogvenster van het tabblad 'Getal'.

Opmerkelijk.
Wie een opmerking in een cel wil invoegen dan wel wil redigeren kiest voor de combinatie [Shift]+[F2] en kan vervolgens zijn gang gaan.

Rijen en kolommen verwisselen.
Je hebt een tabel gemaakt en vervolgens blijkt dat het h beter zou zijn dat de rijen kolommen werden en omgekeerd. Dat kan in Excel heel simpel: markeer de tabel. Kopieer hem nu met behulp van [Ctrl]+ [C]. Open een nieuw werkblad. Zet de muisaanwijzer in de cel waarin de linkerbovenhoek van de nieuwe tabel moet komen. Kies voor 'Plakken speciaal' uit het 'Bewerken'-menu. Er komt nu een dialoogvenster te voorschijn waarin je de optie 'Transponeren' aankruist.

Functies via een shortcut sneller invoegen.
Werk je regelmatig met functies, dan is het zeer tijdrovend om die via 'Invoegen | Functie' op te roepen. Via de toetsencombinatie [Shift] en [+] beland je onmiddellijk in het dialoogvenster van de 'Functie-assistenten'.

Van een Excel werkblad een Wordtabel maken.
Je kunt een (gedeelte van een) Excel werkblad als een tabel in Word gebruiken. Selecteer het werkblad(gedeelte) en kies 'Bewerken | Kopiëren'. Open vervolgens een Worddocument en kies voor 'Bewerken | Plakken'.

Een werkblad aan 't oog onttrekken.
Je kunt één of meerdere werkbladen van Excel verstoppen door ze te selecteren en vervolgens te kiezen voor de optie 'Verbergen' uit het menu 'Venster'. Bedenk echter dat dit geen beveiliging is, want via 'Venster | Zichtbaar maken' komen ze net zo makkelijk weer te voorschijn.

De rangorde bepalen.
Moet je de rangorde bepalen van data? Gebruik daarvoor de RANG-functie. Stel je hebt een werkblad waarop de verkoopprestaties van vier vertegenwoordigers staan vermeld en je wilt bijhouden wie van hen het beste presteert. Om deze functie te testen voer je zeven willekeurige getallen in een kolom. Laten we aannemen dat je ze plaatst in de cellen A1 tot en met A7. Klik nu in een lege cel (bijv. B) en typ: =RANG(A1;$A$1:$A$7) en druk op [Enter]. Hier verschijnt nu het rangnummer van de inhoud van A. Om andere rangnummers te verkrijgen gebruik je de vulgreep. Op die manier wordt de rangorde van alle vertegenwoordigers vastgelegd.

Controleren gaat op een eenvoudige wijze. Markeer de cellen A:A. Ga naar Data sorteren. Ga door met de huidige selectie te sorteren en kies oplopend.

Pas op met verborgen cellen.
Soms lijkt je printer vastbesloten om een aantal blanke pagina's in een relatief klein werkblad af te drukken. Als je dat overkomt moet je je ervan vergewissen dat je niet een formule hebt geplaatst in de één of andere cel die ver verwijderd is van het werkgebied. Sommige lieden willen op zo'n plek in het buitengebied nog wel eens een berekening maken. Excel beschouwt dat als een gedeelte van het werkblad en wil het als zodanig afdrukken. Om dit probleem te omzeilen kan je bij het printen kiezen voor het selecteren van het werkbladgedeelte dat je wilt printen waarna je de optie 'Bestand | Afdrukbereik bepalen' selecteert.

Functies in Excel.
Veel functies in Excel spreken voor zichzelf, ook als je geen Spreadsheet Wizkid bent. Je kunt zelf ook veel uitvogelen. Klik op het werkbalkicoontje 'Functie plakken' (&#;x) en er springt een dialoogvenster te voorschijn. Hierin zijn alle functies van Excel opgenomen. Als je door de lijsten 'Functiecategorie' en 'Functienaam' beweegt zie je een korte uitleg van de bijbehorende functie.

Op één velletje papier printen.
Soms is het moeilijk om te zien hoeveel op hoeveel blaadjes papier een werkblad uiteindelijk afgedrukt wordt. Om dat te bekijken kies je 'Bestand | Afdrukvoorbeeld'. Als je werkblad meer dan één velletje papier nodig heeft om op afgedrukt te worden, dan word je dat meegedeeld. Is je werkblad maar een klein beetje groter dan één pagina kies dan de dan 'Bestand | Pagina-instelling' en klik op het tabblad 'Pagina', selecteer 'Aanpassen aan' en vertel Excel dat je alles op één pagina wilt hebben. Om te zien hoe het wordt klik je nogmaals op 'Bestand | Afdrukvoorbeeld'. Maar pas op: als je het werkblad te ver moet inkrimpen kan het (geprinte) eindresultaat onleesbaar worden.

Werkbladen kopiëren.
Je wilt een werkblad met identieke instellingen als de reeds bestaande aan een map toevoegen. Kies je daarvoor 'Invoegen | Werkblad' dan krijg je een blad met standaardinstellingen in plaats van de specifieke instellingen die je wilde hebben.

Om dit probleem te omzeilen rechtsklik je op een tab 'Blad', bijvoorbeeld 'Blad 2'. Selecteer 'Blad verplaatsen of kopiëren'. Kruis nu het vakje 'Kopie maken' aan en kies daarna voor 'Naar einde gaan'. Klik op 'OK' om verder te gaan. Je nieuwe blad heet nu 'Blad 2 (2)'. Om het een andere naam te geven rechtsklik je op de tab en kies je 'Naam wijzigen'. Typ de nieuwe naam en leg die vast via [Enter].

Het kopieren van een tabblad kan veel eenvoudiger.
Om een tabblad te kopieren dient dit actief te zijn, een enkele muisklik volstaat. Ga daarna op de naam van tabblad staan. Druk de linker muisknop in, druk de [ctrl] toets in en sleep het tabblad (2) naar de gewenste plaats en laat eerst de linker muisknop en daarna de[ctrl] toets los. Voila een kopie is gemaakt. Sleepervaring vereist.

Zowel in Word als Excel kan je "drag-and-drop" (sleep-en-laat-vallen) acties uitvoeren. In Word is dat geen probleem, maar in Excel heb je vaak enige oefening nodig. Laten we aannemen dat je een groepje van drie cellen hebt die je naar een nieuwe locatie wilt verslepen. Je selecteert die cellen en in plaats van dat de nieuwe cellen worden gevuld met de inhoud van de originele cellen selecteer je steeds maar meer cellen. Hier moet je de slag te pakken krijgen: selecteer de cellen. Verplaats nu de muiswijzer naar de rand van de geselecteerde cellen. Verandert de muiswijzer in zogeheten 'crosshairs' (of een plusteken) dan moet je teruggaan. Als de muiswijzer precies op de rand van de geselecteerde cellen is (en nog steeds z'n oorspronkelijke vorm heeft) druk je op de muisknop en sleep je de hele zaak naar de nieuwe locatie. Oefening baart kunst.

Op het randje.
Je wilt een tekening maken in Excel en de randen ervan moeten exact samenvallen met de celranden. Dat kan. Laten we aannemen dat je een rechthoek wilt maken die precies samenvalt met x cellen. Daarvoor heb je ten eerste de 'Tekenen'-werkbalk nodig. Als je die niet ziet selecteer je 'Beeld | Werkbalken | Tekenen'. Klik nu op de 'Rechthoek'-knop. Houd de [Alt]-toets ingedrukt en teken de rechthoek met de muis. De zijkanten zullen samenvallen met de randen van de cellen. Wil je de rechthoek verplaatsen? Houd wederom de [Alt]-knop ingedrukt terwijl je aan het slepen bent. De randen van de rechthoek zullen dan ook op de nieuwe positie exact samenvallen met de kanten van de cellen.

Van data naar formule.
Soms wil je weten hoe Excel aan een bepaalde waarde is gekomen. Door via het menu Extra | Opties | tabblad Weergave Formules aanvinken en vervolgens op OK drukken wordt dat zichtbaar. Deze gang nogmaals maken en het vinkje bij Formules weghalen zorgt er voor dat de oorspronkelijke weergave weer in beeld komt.

Ronde cirkels en vierkante vierkanten.
Je kunt perfecte cirkels en vierkanten maken in Excel. Het enige dat je moet doen is het aanklikken van de ovaal- of rechthoekknop in de 'Tekenen'-werkbalk. Als je die niet ziet selecteer je 'Beeld | Werkbalken | Tekenen'. Vervolgens houd je de [Shift]-toets ingedrukt terwijl je de cirkel respectievelijk het vierkant tekent. Dezelfde techniek kan je toepassen op de figuren uit 'Autovormen'.

Meerdere regels in één cel.
Als je veel tekst in een enkele cel invoert kan de breedte van die cel onhandig groot worden. Het kan dus raadzaam zijn om op een nieuwe regel verder te gaan. Dat kan door op [Alt]+[Enter] te drukken. Heb je een tab in een cel nodig dan moet je [Ctrl]+[Alt]+[Tab] indrukken, want als je alleen [Tab] gebruikt spring je automatisch naar een volgende cel.

Gegevens aan 't oog onttrekken.
Je kunt in Excel rijen en kolommen tijdelijk verbergen. Bijvoorbeeld om ongewenst meelezen te voorkomen. Het gaat zo: selecteer de bewuste kolom(men) of rij(en) en kies voor 'Opmaak | Kolom' danwel 'Opmaak | Rij' en selecteer de optie 'Verbergen'. Zijn de "spionnen" verdwenen of wil je om een andere reden de verborgen zaken weer in beeld krijgen? Selecteer dan de buurrijen of buurkolommen en kies voor 'Opmaak rij' of 'Opmaak kolom' en daarna voor 'Zichtbaar maken'. En daar zijn ze weer.

Kleurgebruik en zwart-wit printers.
Je wilt een Excel werkblad maken dat verschillende kleuren bevat en je wilt het uitprinten op een zwart-wit printer. Helaas heeft Excel geen functie voor de automatische conversie van kleur naar grijstinten. De beste oplossing lijkt hier te zijn: maak een werkblad met een aantal kleuren. Kies vervolgens 'Bestand | Afdrukvoorbeeld'. Omdat je een zwart-wit printer hebt geïnstalleerd zal het afdrukvoorbeeld in zwart-wit zijn. Experimenteer met verschillende kleuren en noteer welke het best overkomen. In het algemeen zal je geen donkere, diepe kleuren moeten gebruiken. Diep blauw of rood ziet er bijna zwart uit op een zwart-wit uitdraai.

Gehele werkblad selecteren
Via het toetsenbord:

Druk de sneltoetscombinatie Ctrl+A in

Via het menu:

Kies in het menu Bewerken de optie Alles selecteren

Met de muis:
Klik eenmaal op het vierkantje links van kolomaanduiding 'A' en boven rijnummer ''

Meerdere regels in een cel plaatsen
Voor titels/koppen, namen en dergelijke is het vaak wenselijk meer regels in een enkele cel te plaatsen.Een regeleinde wordt ingevoegd door het typen van Alt+[Enter]. De rijhoogte wordt automatisch door Excel aangepast

Unieke waarden presenteren tijdens het invoeren
Wanneer Excel wordt gebruikt voor databeheer-toepassingen, zullen in een bepaalde kolom bepaalde waarden (denk aan afdelingen, personen, artikelen) regelmatig terugkeren.

Excel biedt hiervoor meerderemogelijkheden:
door het typen van de beginletters controleert Excel of er een tekst voorkomt met diezelfde beginletters en toont deze in de actieve cel. Als de getoonde waarde de juiste is, kan deze bevestigd worden door eenmaal op de Tab-toets te drukken zodat de celcursor naar de volgende kolom springt

Druk in de gewenste kolom (waar enkele waarden onder elkaar staan) op Alt+[Pijl omlaag] waarna een lijst verschijnt met daarin de unieke waarden uit dezelfde kolom.

Klik met de muis op de gewenste waarde om deze in te voegen en druk daarna op de Tab-toets om naar de volgende kolom te springen

Snel kopiëren
Wilt u snel een reeks gegevens kopiëren naar aangrenzende cellen? Maak dan gebruik van de vulgreep. U maakt de cel die u wil kopiëren actief (door er in te klikken met de muis).Rechtsonder van deze cel merkt u een klein vierkantje op. Als u de muisaanwijzer op dit vierkantje plaatst, verandert deze in een kruis. Op dat moment klikt u op de LINKER MUISKNOP, u houdt deze ingedrukt en sleept over de cellen waarnaar u wil kopiëren. Als u in de laatste cel bent aangekomen, laat u de LINKER MUISKNOP los.

Titels op elke pagina laten verschijnen
Soms hebt u zo'n lange lijst aangemaakt dat deze uitgespreid is over verschillende pagina's. Het is dan lastig als u bijvoorbeeld op pagina uw titeltjes niet meer ziet. Zo weet u immers niet meer wat u in de eerste, tweede, derde, ... kolom had geplaatst. U moet dan telkens terugkeren naar blad één om te kijken welk gegevens in die kolom stonden. U kan er nu echter voor zorgen dat bijvoorbeeld rij op elke pagina wordt afgedrukt. Om dit te realiseren klikt u in de menubalk op de opdracht "Bestand" en vervolgens op de opdracht "pagina-instelling". In het dialoogvenster dat verschijnt, selecteert u het tabblad "Blad". In dit dialoogvenster is de optie "Rijen boven ieder blad" aanwezig. U klikt in dit invulvak en vervolgens klikt u op de knop om het venster op te vouwen. U vindt deze knop helemaal rechts van het witte invulvak bij "Rijen boven ieder blad". Nu komt u terug in Excel terecht en u selecteert de rijen die moeten verschijnen bovenaan elk blad. Daarna klikt u terug op de knop om het venster terug open te vouwen (zit een rood pijltje in deze knop). Vervolgens klik u op de knop "OK" in het dialoogvenster en u kan in het afdrukvoorbeeld gaan kijken of het gelukt is.

Alle Documenten Sluiten
Als je meerdere documenten in één keer wil sluiten, druk dan op de SHIFT-toets en ga naar het pulldown menu Bestand en daar staat dan de extra optie Alles Sluiten. Uiteraard zal Excel bij wijzigingen vragen of je die wil opslaan.

Documenten met Email Versturen
Je hebt Outlook open staan en hebt in Word een document gemaakt dat naar iemand anders gemaild moet worden. Dat kan (vanaf Excel ) ook vanuit Excel. Sla het document op en ga naar Bestand/Verzenden Naar/Emailadres. Er wordt dan een nieuw bericht aangemaakt en je document staat daar al in als attachment!

Tekst Uitvullen Over Cel
Als je tekst in een cel zet kan het gebeuren dat het niet mooi staat. Je hebt echter de mogelijkheid om dit fraai op te maken. Selecteer de cel met de tekst en klik hierop op met de rechtermuisknop, kies voor Celeigenschappen en klik op het tabblad Uitlijning Hier staan enige tools voor het opmaken van tekst in een cel, experimenteer naar hartelust.

Let Op De Muis
Het is belangrijk dat je in Excel kijkt naar de vorm van je muiscursor. Het vertelt je welke functie je kunt gaan uitvoeren. Sta je op de rand van een cel en de muiscursor is een dun zwart kruis dan kun met slepen gaan kopiëren. Zo zijn er verschillende cursors met verschillende functies!

Waarom Werkbladen
Standaard begint Excel elke nieuwe spreadsheet met werkbladen. Dit zijn er wel erg veel. Wil je dat hij met het aanmaken van een nieuwe werkmap slechts werkbladen aanmaakt, ga dan naar Extra/Opties en kies voor het tabblad Algemeen. In het schermpje bij Werkbladen in Nieuwe Werkmap kun je dit aangeven.

Lijst met Laatst Geopende Werkmappen
Onder Bestand zie je onderaan een lijst van de laatst geopende bestanden. Wil je deze lijst langer maken ga dan naar Extra/Opties en kies voor het tabblad Algemeen. Bij het schermpje Laatst Gebruikte Bestanden moet een vinkje staan en het aantal kun je tot opschroeven.

Excel Rekent Niet!!
Bij de helpdesk komt het volgende telefoontje binnen: "Ik heb een formule gemaakt, maar Excel berekent hem niet, hoe kan dat?".

Antwoord: "Druk u eens op F9, doet hij het dan?"

Gebruiker: "Euh, ja!"

Verklaring: "Automatisch berekenen staat uit, ga naar Extra/Opties en kies het tabblad Berekenen. Zet een vinkje voor Automatisch. Heb je echter hele grote werkbladen met veel formules, dan is het beter om het handmatig te herberekenen, want anders kan het wel een tijdje duren voor hij het hele werkje heeft herberekend, vandaar de keuze."

Excel Leeg Starten
Standaard start Excel met een lege werkmap. Als je dit niet wil zet dan achter de opdrachtregel in de snelkoppeling van Excel /e.

Dus volledig ziet het er zo uit: C:\Office\EXCEL.EXE /e.

Excel Starten met Vaste Werkmap
Als u wilt dat Excel altijd start met dezelfde werkmap doe dan het volgende:

Klik met de rechtermuisknop op de snelkoppeling van Excel en kies voor Eigenschappen en het tabblad Snelkoppeling. In het venster Doel geeft u op met welk document hij moet starten. Bijvoorbeeld: u wil altijd starten met auto.xls en die staat in c:\mijn documenten\excel\auto.xls. Dan ziet de regel er zo uit:

C:\Office\EXCEL.EXE "c:\mijn documenten\excel\auto.xls"

N.b.:Denk om de haakjes en spatie, en in dit voorbeeld staat office op C:\ , maar dat kan bij u anders zijn.

Excel laten Doorvoeren
Gebruik de slimheid van Excel! Als je een logische lijst moet maken (bijvoorbeeld Januari, Februari, Maart enz), dan hoef je allen maar Januari in een cel te tikken, sleep en kopieer de cel naar beneden (of opzij) en Excel is zo slim om het voor je af te maken.

Autosom
Voor simpele formules kun je snel autosom (Sigma: E) gebruiken. Tik in een cel een getal en onder die cel nog een getal. Ga nu onder deze cellen staan en klik op het Autosom teken, voila!

Aangepaste Datum Notatie
Als je in Excel in een cel intikt -0- (verjaardag van de webmaster!) maakt hij er van --. Stel nu ik wil dat er komt te staan januari .

Ga in de cel staan en klik met de rechtermuisknop en kies voor Celeigenschappen en klik op tabblad Getal en kies daar voor Aangepast. In het invulscherm onder Type tik je in dd-mmmm-jjjj

Je kunt direct het resultaat zien in het vakje er boven, ook andere combinaties zijn mogelijk , hoe meer (tot ) d, m of j, des te uitgebreider de datumnotatie!

Excel kleurloos:
Je hebt een Excel werkblad met fraaie kleuren. Nu wil je dat afdrukken op een zwart-wit printer. De kleuren worden geprint in allerhande grijswaarden. Daardoor worden sommige cellen zo donker dat de oorspronkelijke tekst niet meer is te ontcijferen. Toch hoef je de opmaak niet te verwijderen. Kies daarentegen 'Bestand | Pagina-instelling'. Selecteer vervolgens het tabblad 'Blad'. Vink de optie 'zwart-wit' aan. Bevestig via 'OK'. Alle kleuren worden nu tijdens het printen in lichte grijswaarden omgezet zonder dat je de oorspronkelijke opmaak hoeft te wijzigen.

EXTRA:
Vliegen in Excel
Maak een nieuw werkblad, druk op F5 en geef in het venster volgende waarde in : X97:L97. Klik op OK of druk op enter. Druk nu op de tab-toets. Hou de toetsen Ctrl+Shift ingedrukt en klik op de Grafieken wizard-knop. Als je DirectDraw (onderdeel van DirectX) geïnstalleerd hebt, kom je in een 3D landschap terecht waarmee je met de muis kan navigeren en anders krijg je de geanimeerde credits te zien.

EXCEL TABELLEN: lokatie : http://www.winsoft.nl de perfecte tippen en download site

Handige spreadsheets voor Excel. Via zoeken "excel". Om voorbeeld excel sheets 1 t/m 7 te downloaden
zie verder: enkele voorbeelden uit de serie.

a.. UITSTAP: Berekent de kosten van een uitstapje van de personeelsvereniging per persoon

b.. AANDEEL: Hou u favoriete aandelen bij

c.. ADVERT: Berekent de advertentiekosten over diverse kranten en bladen, per kolom en editie

d.. AFDALEN: Spreadsheet voor het bijhouden van de tijden die tijdens een ski-afdaling door de deelnemers wordt gemaakt. Na een beetje aanpassing ook voor andere sporten te gebruiken

e.. AFSTAND: Geografische afstand berekenen

f.. ALCOHOL: Berekent het alcoholpromillage in het bloed naar hoeveelheid gedronken soorten drank en rekening houdend met het gewicht van de drinker

g.. AUTOKOOP: Vergelijk de prijzen van diverse automerken met hun extra's

h.. BEL: Hiermee kun je vanuit Excel automatisch telefoonnummers bellen. Er is namelijk een koppeling tussen de telefoonnummers en het modem

i.. BESTEL: Module om artikelen en bestellingen van klanten bij te houden

j.. BETAALKALENDER: Fraai overzicht van de verwerkte betaalkaarten en cheques bij diverse banken

k.. BEURSNOTITIE: Handig voor standhouders op een beurs. Men kan dan van klanten die op de beurs info hebben aangevraagd de gegevens opslaan

l.. BEURSCALCULATIE: Berekent of de kosten van een stand op een beurs opwegen tegen de gedane verkopen

m.. BOEKING: Handige financiële werkmap

n.. BOWLING: Voor het bijhouden van uw bowlingstatistieken

o.. BREAKEVEN: Wanneer wordt het breakeven punt gehaald

uit alle geleverde tips en daaruit voorvloeiende schade kan men moi (frankgovers) niet aansprakelijk stellen

HOMEPAGE FRANK

WORD TIPS

EXCELTIPS

REACTIE_VRAGEN

RSI ALGEMEEN